Hlas volajícího

Hlas volajícího

Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! (Izaiáš 40,3)

Zjistil jsem, že to platí pro všechny křesťany; nezáleží na tom, jaké pohledy má, pokud je ten člověk upřímný, je z něj hned sektář. Ať žije takové sektářtství, ať roste a má úspěch. (C. H. Spurgeon, v kázání God's will, man's will)

Nemám rád u Božích dětí pojem „zdržel se hlasování“. Buďto je daná věc z Boha, a pak jsem pro, nebo z Boha není, a pak jsem proti. (Rudolf Bubik, v knize Skutky Apoštolské, parafrázováno)

Přes všechny pozitivní a usmívající se obličeje moderní doby, kdy být „netolerantní“ je značně „out“, stále musíme mít na paměti, že sloužíme Tomu, který má na své věci svůj názor, a nebojí se ho vyjádřit. Stejně tak i Jeho služebníci, pokud mají mít právo si tak říkat, musí se vyjádřit k tomu, co je v Jeho očích ohavné, co může ničit, a i zabíjet Jeho ovce. Nemáme zajisté právo na neomylnost, vždyť „mýliti se je lidské“, proto budeme rádi za jakoukoli konstruktivní kritiku věcí zde uveřejněných.


Čt 14. 9. 2006

Manuál pro chvály a uctívání

Lukáš Makovička
5481x přečteno

Tento manuál neslouží v žádném případě jako závazný pro všechny služby a služebníky, nicméně vezměte prosím na vědomí, že se zakládá na mnohaleté zkušenosti lidí, kteří v této oblasti aktivně působí a aktivně se zabývají o tuto dříve odmítanou a zanedbávanou oblast. Proto doufáme, že vám jejich poznámky budou k užitku.

Manuál pro chvály a uctívání
Čt 14. 9. 2006

Otec je málo produktivní? Vyměňte ho!

Lukáš Makovička
2333x přečteno

Píši vám, zapracovaní, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.
Píši vám, manažeři, že jste poznali toho, který je od počátku.
Píši vám, mladší pracovníci, že jste zvítězili nad tím zlým.
Píši vám, nováčci, že jste poznali šéfa.
Napsal jsem vám, manažeři, že jste poznali toho, který je od počátku.
Napsal jsem vám,mladší pracovníci, že jste silní a Boží slovo zůstává ve vás a zvítězili jste nad tím zlým. (1J 2, 12–24)

Otec je málo produktivní? Vyměňte ho!
Čt 14. 9. 2006

Proroctví „soudného dne“

Lukáš Makovička
2519x přečteno

Chci se pozastavit nad jednou věcí, která mi už delší dobou vrtá hlavou. Dnes se říká: „Proroctví je hlavně pro povzbuzování a potěšování. To znamená, že když máte pocit, že vás Bůh poslal s něčím negativním, tak to s vysokou pravděpodobností je vaše kritika. A Bůh je tolik laskavý, má pro nás takové pochopení.“

Proroctví „soudného dne“