Kázání

Kázání

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. (Židům 4,12)

A jestliže je opravdu živé a mocné, pak stojí za to se do něj ponořit, kopat a kutat, aby z něj člověk ten život ven vydoloval. Zde tedy najdeš právě takové hledání ve Slově Božím, někdy kratičké, někdy delší, a snad občas i nějaký ten překlad od některého z mužů vskutku ve Slově mocných.


Po 7. 5. 2007

Nechali byste v církvi zloděje? aneb „O desátcích“

Lukáš Makovička
3576x přečteno

A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha Nejvyššího. Požehnal mu: „Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky.“ Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. (Gn 14:18–20)
Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: »Jak tě okrádáme?« Na desátcích a na obětech pozdvihování. (Mal 3:8)

Měli jsme vám to nedávno tuhou diskusi na mládeži. Desátky ano či ne? A jestli ano, tak máme i my, chudí študenti, dávati ze svého kapesného? Jiný bratr zase po domluvě (nikoli naši, nikoli na mládeži) činil pokání z toho, že dává desátky jen z čisté, a ne z hrubé mzdy. Z máty, z kopru, a z pažitky ze zahrádky zatím nedává.

Jak to ale s desátky je? Tak máme je platit, nebo ne? Podívali bychom se tedy společně na dva desátky ve starém zákoně – Abrahamův a Jákobův, a něco si o nich povíme.

Nechali byste v církvi zloděje? aneb „O desátcích“
Čt 26. 4. 2007

Vyučování o padlých andělech

Hanka Šmikmátorová
3814x přečteno

„Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ (Ef 6:12)

Kázání Johna Wesleyho (dle textu z roku 1872), jehož název v originále zní „Of Evil Angels“, okořeněné mou snahou přeložit ho do čitelné češtiny:-) Kéž je Ti ku prospěchu.

Vyučování o padlých andělech
St 11. 4. 2007

Dar jazyků

Lukáš Makovička
3715x přečteno

A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (Sk 2:4)

Když jsem ještě blahé paměti chodil na vysokou školu zaměření informatického, slýchával jsem často jedno úsloví: „Když selže všechno ostatní, přečtěte si manuál.“ Pravda, slyšel jsem ho ze dvou stran. Ze strany studentské s lehce pokřiveným úsměvem dávajícím najevo, že tohle je přesně způsob, jakým oni to dělají, a že jim to docela funguje. Ze strany učitelské se špatně skrývaným znechucením, neboť nejspíše potom viděli výsledky studentských prací.

Podívali bychom se tedy do jednoho „manuálu“ na podrobnosti, co se týká daru jazyků. Za prvé, že je to dar, a co z toho vyplývá, k čemu to vůbec je, co s tím, že mysl je při mluvení jazyky bez užitku, a jaký tedy z toho je užitek.

Dar jazyků
Čt 15. 3. 2007

Hledám partnera, zn. rychle

Lukáš Makovička
4801x přečteno

Toho dne jsem seděl zabrán do rozhovoru s jedním dospívajícím mužem. „Potřebuju holku,“ říkal mi s upřímností, která mu je vlastní. Křesťan. Znovuzrozený, bojující, občas klesající až do hlubin beznaděje. V hloubi srdce mu muselo zápasit několik obrů, a zasazovat si rány hodné jejich velikosti. Co když mě nebude žádná chtít, křičel první, a třísk jednu protivníkovi. Už to bez holky nevydržím, vlepil mu druhý na oplátku. Jak se o ni postarám, co když si nenajdu tu pravou pro mě, co když mi Bůh neukáže, která…

Hledám partnera, zn. rychle
9. 3. 2007

Bloudící myšlenky (Wandering Thoughs)

Hanka Šmikmátorová
4251x přečteno

Milý čtenáři, předkládám Ti můj amatérský překlad jednoho kázání od Johna Wesleyho, které se zabývá tím, kam až se můžou zatoulat naše myšlenky, kde všude můžeme najít jejich kořeny, a hlavně – co všechno mohou toulavé myšlenky způsobit v životě křesťana. Doporučuji:-)

Bloudící myšlenky (Wandering Thoughs)
Út 20. 2. 2007

Motivy

Lukáš Makovička
2847x přečteno

„Pane, poslouchat tě je už tak strašně těžké, ale chtít po mně ještě správné motivy, to už je úplně nemožné! To proti mně ještě hledáš další záminky?“ (zoufalý výkřik anonymního křesťana)
Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. (J 4:23)

Motivy
Po 29. 1. 2007

O Duchu Svatém

Lukáš Makovička
2927x přečteno

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. (J 15:26)
Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. (J 14:26)

Čas, kdy Ježíš říkal tato slova, byl nanejvýš závažný. Právě byl na večeři se svými učedníky, a to na večeři poslední. Věděl, co ho čeká, že má jít na kříž, zemřít, vstát z mrtvých, a pak po nějakém čase odejít k Otci do nebes. Místo sebe ale učedníkům slibuje dát jiného takového Utěšitele a Přímluvce, jako byl on sám, to aby tu nezůstali na světě samotní.

O Duchu Svatém
Po 8. 1. 2007

Jistota spasení

Lukáš Makovička
2961x přečteno

Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“ (Sk 16:31)

Jeden muž, nenapravitelný opilec a kuřák, seděl toho dne v doktorově ordinaci. Jeho zdraví už bylo bezbožným a zlým životem natolik podlomené, že každý večer uléhal se zoufalým přáním, aby se ráno probudil.

Lékař mu udělal diagnózu, prohlédl ho ze všech možných stran, poslal ho na dodatečná vyšetření pod všemožnými moudrými a chytrými přístroji, a když bylo vše dokončeno, pozval si ho zpět do své ordinace.

Jistota spasení
Čt 21. 12. 2006

O svědomí

Lukáš Makovička
3676x přečteno

Proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi. (Sk 24:16)

Svědomí. Angličtí Puritáni v sedmnáctém století nazývali svědomí „malým světlem“, které září v každém člověku a ukazuje mu, co je dobré, a co je zlé. Že je v každém z nás, pevně zabudovanou součástí našeho vnitřního člověka, není třeba dokazovat, vždyť jak věřící, tak nevěřící občas cítí jeho ostny, jak se zarývají do jeho vědomí. Velkým světlem byl pak v očích puritánů Duch Svatý. Ano, svědomí totiž člověku ukazuje v nějaké míře, co je dobré, a co je zlé, ale protože je samo pokřivené, a čerpá z neúplného a často falešného poznání, ukazuje tak často špatně. Ukázali bychom si tedy co je to svědomí, proč je důležité držet si ho čisté, jak je možné očistit své svědomí a co to znamená mít na něm vypálený cejch.

O svědomí
Čt 21. 12. 2006

Co je to oživení (revival)?

Lukáš Makovička
4281x přečteno

Slovo „oživení“ už v našich ústech zdomácnělo. Stále hovoříme o modlitbách za „oživení“, nebylo by tedy pěkné vědět, co tím míníme? Pán řekl o Samařanech: „Vy uctíváte to, co neznáte,“ kéž neřekne o nás, „vy vůbec nevíte, za co prosíte“. Slovo oživit (anglicky „revive“) je z latiny, a jeho význam je zhruba takový – znovu žít, znovu obdržet život, který již skoro vyprchal, roznítit v plameni jiskřičku, která již téměř uhasla.

Co je to oživení (revival)?